kā es gāju bībeli lūkoties

ienāca prātā doma – tas ir, jau sen bija ienākusi, tikai finansiālie apsvērumi un laika trūkums traucēja īstenot – ka vajadzētu uzmeklēt latviešu bībeles versiju, kas svērtu mazāk par 1 kg, ideālais svars – 500 g, izmēri 8collasX5collasX1.5collas.

nolēmu noderīgo apvienot ar zinātnisko, pie viena izpētot arīdzan, kāds parastos grāmatu veikalos ir kristīgo grāmatu piedāvājums. aizdevos iesākumam uz galeriju centrs, rozes grāmatnīcu 4tajā stāvā. plauktā, par kuŗa esamību neviens nebija informēts, kaut kur starp jaunā laikmeta kustībām un agni jogas grāmatām atradās arī 3 bībeles, 2 krieviski, viena – angliski.(jāsaka gan, viena no tām bija precīzi man nepieciešamā izmērā). latviski – tikai bībeles stāsti bērniem, sprediķu krājumi un dažas rubača grāmatas. plaukta turpinājumā – dzīvās ētikas mācība, no kā mēs esam cēlušies, akmeņi, starojumi, dažādas vispatiesākās reliģijas, kuŗu izcelsme meklējama 60to gadu asv vai 90to gadu krievijā. savādi, ka nebija redzamas arī nekādas grāmatas par islāmu nekādā valodā. ejot garām plauktam ar bērnu grāmatām, ieraudzīju <i>bezgalīgo stāstu</i> angliski, to arī nopirku.

otrā apstāšanās loģiskā secībā – valters un rapa. te blakus tulkotajai literatūrai atradās plaukts ‘noslēpumi’, kuŗā redzamas dažas grāmatas no sērijas – ko nezinām par zināmo un muldašovs. teoloģijas plauktā – baznīcas vēsture. bībele tikai krievu valodā, un tikai ar ratiņiem vedamā formātā (svars – 3 kg). netālu no pavārgrāmatām – ezoterikas plaukts. ar tradicionālo saturu. ārzemju daiļliteratūras sadaļā pamanīju <i>cat’s pajamas or the penguin book of cliches</i> un lielā īgnumā ieviesu to.

visas labas lietas ir trīs – dziļās sērās projāmejot, kārtības labad aplūkoju arī globusa saturu. intersanti, kāpēc grāmatas par kristietību atrodas kaut kur starp dzīvi dabā un pavārgrāmatām? šeit plauktā nebijā praktiski nekā krieviski, un beidzot pamanīju divas 1965.g. revidētā izdevuma versijas (vienu mīkstos, otru – cietos vākos), kā arī jaunās derības jauno tulkojumu (cietos vākos, lielā formātā). esošās versijas bija vismas 1 kg smagas un kā tādas – neatbilstošas aktīva dzīvesveida (omnia mea mecum ) cienītājam zauram. nopūtos un nopirku melvila <i>moby dick</i> un nolēmu gremdēties jaunības atmiņās, kad studiju gados nācās šo kultūras pieminekli lasīt mērkaķa ātrumā, pa diagonāli, jo uz visu grupu bija liakam 2 grāmatas (grupā mēs bijām kādi 50) un eksāmens mirdzēja mūsu priekšā kā slikti noskaņots saksofons.

no augstāk minētā izriet vairāki secinājumi:

a) latvieši ir pagāni tāpēc, ka viņu bībeles nav tādas, ko būtu ērti lasīt (izņemot īpašos apstākļos, iespējams draudzēs vai citās vietās, kur apjomīgo grāmatu iespējams uzlikt uz galda vai kā citādi nodrošināties pret nejaušām traumām lasīšanas laikā)

b) cilvēki, kuŗi izdod bībeles, domā, ka bībeli nevajag ņemt līdzi ceļā un lasīt, kad pagadās. citādi viņi parūpētos par pārnēsājamām bībelēm, vai ne?

c) cilvēki, kuŗi izdod bībeles, veicina latviešu tautas pagānisma nostiprināšanos.

tagad gatavojos doties vaļu zvejā jkopā ar one called ishmael. lai man veicas.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.