experimental rhyming

you won’t believe me – i was actually looking for the ‘Last Unicorn’ e-book, when i stumbled upon this my uncouth attempt of translating John Donne’s “Hymn to God the Father“. and then i thought- why not? so here it goes. i still find the poem incredibly powerful and expressive.

Džons Danns,
Himna Dievam Tēvam

Vai piedosi man grēku, kuŗā dzimu –
Tas bij mans grēks, kaut izdarīts jau sen;
Vai piedosi man grēku, kas caur dzīvi
Ik mirkli manī dzimst un grēkā dzen?
Kad darīts tas, vēl pabeigts tad nav viss –
Jo paliek šis:

Vai piedosi man grēku – to, kas citus
Ir grēkā vedis, mudinājis krist?
Un to, ko gadu pamanījos bīties,
Lai gadu desmitiem ar viņu pītos?
Kad darīts tas, vēl pabeigts tad nav viss –
Jo paliek šis:

Mans baiļu grēks, ka dienā, kuŗā pārtrūks
Man dzīves ceļš, es apstāšos šai krastā;
Tad zvēri pats pie sevis, ka tai stundā
Tavs Dēls ņems mani līdzi gaismā, kuŗā pastāv;
Kad tas būs veikts, tad pabeigts viss:
Tu bailes uzveicis.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.