a little bit about birds and gardens

this is a translation from “Dīvainā karaļvalsts” (The strange kingdom) by J. Rubenis. i kinda found it a little bit inspiring. especially the bird part. PUTNU SARUNA Reiz divi putni pils dārzā savā starpā sarunājās. “Bruņinieks saprot putnu valodu un ir nelaimīgs, jo viņš arī grib būt putns,” teica viens. “Vērojot putnus, viņš ir iemācījies […]

Read More a little bit about birds and gardens