bez pieturzīmēm

es gribu betona kluci
baznīcas kalnā
kur rakstīt grafiti
un dīvainus vārdus
atļauties garāmgājēju acīs

tādu lielu, pelēku kluci
trīs dimensijās
kur uzkrāsot domas
un klusumu atstāt
ļaužu skrējiena malās

smilšu kasti uz sāna
kā vertikāli
kur neaug vairs sūnas
un nepierastais
mazliet izbaida sirdi

kad baznīcā ejot
cilvēki jautās
kur radās tāds klucis
lai skatās debesīs
prom aiz mākoņu rindām

Advertisements

6 thoughts on “bez pieturzīmēm

  1. I have no idea what this article says, but I do like the changes you’ve made to your layout – very much.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s