bez pieturzīmēm

es gribu betona kluci
baznīcas kalnā
kur rakstīt grafiti
un dīvainus vārdus
atļauties garāmgājēju acīs

tādu lielu, pelēku kluci
trīs dimensijās
kur uzkrāsot domas
un klusumu atstāt
ļaužu skrējiena malās

smilšu kasti uz sāna
kā vertikāli
kur neaug vairs sūnas
un nepierastais
mazliet izbaida sirdi

kad baznīcā ejot
cilvēki jautās
kur radās tāds klucis
lai skatās debesīs
prom aiz mākoņu rindām

6 thoughts on “bez pieturzīmēm

  1. I have no idea what this article says, but I do like the changes you’ve made to your layout – very much.

    1. it is a little poem about writing graffiti on an imaginary block of concrete by the church door.
      thanks for liking the design. it feels kind of appropriate for the time of the year and all.

say something

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.