Metonīmijas

Vienu baltu rozi, Kad viss pārējais nozied – Pār kritušām lapām, Kad ēnas kļūst gaŗas, Kad elpojam atvasaru, Un saule pār takām. Vienu zaļu ērkšķi, Ko apcirstā vāzē iemērkt Pie melnām saknēm, Vienu siltu roku Zem kailajiem kokiem, Kad rudens atnāk Raudzīties zvaigznēs, Kur dvēseles aiznes Vējš garām kapiem.

Read More Metonīmijas

Game of Thrones, Season 6

This was a season almost likeable. The theme of violence, of course, continues stretching and developing. The scenery, all of it, is breathtaking. The detail of the sets is amazing, stunning even. The speakers of Dothraki and Valyrian have learned to speak Dothraki and Valyrian (compared to the initial seasons). The Winter and the Long […]

Read More Game of Thrones, Season 6