Franks Pereti

Viņu sauc par iecienītāko amerikāņu kristīgo rakstnieku. Zvērests (1995) pusgada laikā pēc iznākšanas tika pārdots vairāk kā pusmiljona kopijās. Apmeklēšana (1999) četrus mēnešus vainagoja Kristīgo uzņēmēju savienības vislabāk pirkto grāmatu sarakstu. Pereti ir iedzimtas stāstnieka spējas, kuŗas viņš lika lietā jau pusaudža gados, ap sevi pulcinādams bērnus uz neaizmirstamiem stāstu notikumiem.

Strādādams vietējā slēpju fabrikā, viņš uzsāka rakstīt grāmatu “Šī tumsas pasaule”, kas negaidīti piesaistīja daudzu lasītāju uzmanību.

Abi Pereti darbi par garīgo cīņu – “Šī tumsas pasaule” (1988) un “Šķeļot tumsu” (1989) saistījuši lasītāju interesi daudzu gadu gaŗumā.

Par spīti pēkšņajai slavai, Franks dzīvo vienkāršu dzīvi ASV rietumu daļā, nodarbodamies ar galdniecību, bandžo spēli, skulptūrām, braukšanu ar velosipēdu un pārgājieniem brīva dabā. Viņam arī ļoti patīk vadīt lidmašīnu.

Šī tumsas pasaule