Klints to nezina

Atpakaļ uz Teds Hjūzs

The Rock Does not Know

Klints to nezina
Ielejas neapjauš
Virši un spilves ievīstās
Savās ērtībās, neko neredzēdami

Un cilvēku sejas, kas parādās
Miklām acīm, uztverdami visu darbu

Ar kliedzieniem, kas savērpjas
tāpat arī veido un noplēš

Čukstaino, aizsmakušo seju kauli

Ir iedzīti gaismas smalkumā
Ar svaru
Un ēnainu nežēlību,
Kad horizonti mēmi griežas ap sevi

Neko, neko, neko nezinādami

Atpakaļ uz Teds Hjūzs