Mirušo rudenī

Atpakaļ uz Teds Hjūzs

Pieķeries gaŗajam
Pasaules zaram.

Zvaigznēs līgojas koks,
Kuŗa saknes
Cirstin iecirstas atomos.

Putni, skaistači, sodrēju balsīm,
Debesu lopiņi,
Atnāk

Un izgaist.

Atpakaļ uz Teds Hjūzs

Advertisements