Zāles stiebrs

Atpakaļ uz Teds Hjūzs

The grass-blade is not without..

Tas zāles stiebrs ir uzticīgs
Tik uzticīgs, kā vēl nekas zem saules.

Un melnais strazds
Spožs tārpu dubļos un prastās vietās
Vicina karogu izaicinājumā
Zelts uz melna, šausmas un līksme.

Drūmais āpsis, ar masku kā ģerbonī
Kož lāpstas dzelzī, satriektiem žokļiem un zobiem,
Izgrūż pēdējo trīspilno kaujas saucienu
No muguras smadzenēm.

Mani arī,
Ņem mani arī starp saviem cīnītājiem.
Lai tavs nams
Ir mans nams. Tava tauta
Mana tauta.

Atpakaļ uz Teds Hjūzs