quasi-prose

these texts are poetic narratives of whatever this might have been. visions, epiphanies, moments of insight that merit a name.

may i ask you read and grok – or at least try. feel the texture of words, their webbiness, unpredictability, lizzardly qualities?

the English texts are found on subpage here

==================================================

nedzeja

būtu jau labi, ja visu poētisko varētu izpaust dzejā. bet nevar. un tāpēc – ieskaties tajā, kas nekļuva, nenotika, nepaspēja.
ievērpies vārdu virpulī. varbūt gadīsies atrast kādu tīklojumu, tīmekli, gaisā skrejošu.

teksti – šeitan