proportions

the fewer of us, the more of family graves we inherit. the more of graves, the less time to our life. the less time, the more of running. the more of running, the more graves.

Read More proportions

saulainus un panākumiem bagātus kapu svētkus

ir pienācis jūlijs – un pāri latvijai aizviļņo lokāli un pārvalstiski mirušo piemiņas brīži – kapu svētki. kapi ir kļuvuši par ‘īstenā latvieša’ templi, pārdomu vietu un lepnuma objektu. uz kapiem vairākas reizes gadā ‘labi audzinātais’, kulturālais ikdienas latvietis dodas atrādīties pats un citus apskatīt: kam kāda mašīna, uzvalks, bērni, piemineklis, soliņš, dzīvžogs, mirte vai […]

Read More saulainus un panākumiem bagātus kapu svētkus